Móda NICOL         Akcie        Home         Prihlásiť sa         Môj účet        Košík        Zaplatiť Go
 
Vaša účtenka
0 položiek
 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

                                                  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

                                                                     www.modanicol.sk

                                   (ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím tento formulár )

 Komu:

 Nikola Gdovičinová -Móda Nicol

 Wurmova 4

 040 23 Košice, Slovensko


 Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

 tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : _____________________________________________


Dátum objednania/dátum prijatia*:  ____________________________________________________


Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ___________________________________________


Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ____________________________________________________


V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

_____________________________________________


Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

____________________________


Dátum:


* Nehodiace sa prečiarknite.