Móda NICOL         Akcie        Home         Prihlásiť sa         Môj účet        Košík        Zaplatiť Go
 

Podporte nás kliknutím:PageRank ikona zdarma

S-Rank - www.modanicol.skS-Rank

Alexa Rank

JyxoRank

Rank SK
Vaša účtenka
0 položiek
 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci - Móda Nicol spracúva osobné údaje Kupujúceho - zákazníka výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH. 

Pri procese registrácie nového užívateľa internetového obchodu, dochádza k uchovávaniu informácií o užívateľovi. Informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Na ochranu údajov je kladený vysoký dôraz. Dáta sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu. Ďalej sú uchovávané informácie o uzatvorených objednávkach a ich položkách.

Móda NICOL rešpektuje vaše súkromie a prijme všetky opatrenia, aby zabezpečila, že vyhlásenia a osobné informácie, poskytnuté vami v priebehu užívania tohto webu nebudú použité na iné účely ako je opísané v tejto dohode. 

Užívateľský spôsob zberu údajov:
Údaje sú získané od užívateľa jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Keď sa zaregistrujete na internetovom obchode modanicol.sk;
• Pri zrealizovaní objednávky.